Ynghylch Erlas


cadwraeth, gwarchodaeth a gwella’r amgylchfyd

Hanes


Mae mapiau degwm o 1838 yn dangos bod gardd yma, er na wyddom lawer mwy am y cyfnod cynnar yma. Daeth y Tŷ Bryn Estyn presennol i gymryd lle tŷ Sioraidd cynharach a oedd yn perthyn i deulu Lloyd y bancwyr o Wrecsam. Continue reading “Hanes”

Adfer


Yn gynnar yn y 2000oedd daeth grŵp o bobl i ymddiddori mewn hybu lles, sgiliau a dulliau o gyflogi’r rhai yr oedd eu hanabledd a/neu eu hamgylchiadau’n eu rhwystro rhag cael cyfle prif lif.

Continue reading “Adfer”