We are currently have 2 vacancies:

Erlas Victorian Walled Garden Gardd Furiog Fictoraidd Erlas
   
Garden Support Workers x 1 = 37 Hours

Garden Support Workers x 1 = 15 hours

Cymhorthyddion Gardd x 1 = 37 awr

Cymhorthyddion Gardd x 1 = 15 awr

Salary £22,011 per annum increasing to £23,088 per annum from April.

Applicants seeking 15 hours employment, salary will be on a pro rata basis.

Cyflog £22,011 pa yn coid i £23,088 pa o 1af Ebrill 2024.

Bydd ymgeiswyr sy’n ceisio 15 awr o gyflogaeth, cyflog ar sail pro rata.

Erlas Victorian Walled Garden has been awarded the Wrexham County Borough Council Multiply Key Fund. The funding enables the charity to appoint 5 Garden Support Workers to provide support to persons with additional needs and facilitate the provision of courses focusing on numeracy. Bydd Gardd Furiog Fictoraidd Erlas yn derbyn arain oddi wrth Gronfa Allweddol Lluosi Cyngor bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yr arain yn galluogi’r elusen penodi 5 cymhothydd gardd i gynorthwyo unigolion ag anghenion ychwanegol ac i hwyluso darparu cyrsiau yn ffocysu ar rifedd.
The post is fixed term to 31st December 2024. There may be an opportunity to extend employment beyond this date. Mae’r swydd am gyfnod penodedig i fyny I 31 Rhagfyr 2024. Efallai y bydd modd estyn clyflogaeth ar ôl y dyddiad hwn.
Closing Date: 10am Friday 15th March 2024 Dyddiad cau: 10am Dydd Gwener 15 Mawrth 2024
Interviews: Friday 22nd March 2024 Cyfweliadau: Dydd Gwener 22 Mawrth 2024
Please email administrator@erlas.org for an application pack. Am becyn cais cysylltwch ag administrator@erlas.org