2019

Ffair Haf – Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf 2019.

Mae’n falch inni gyhoeddi y mae’r Ffair Haf yn ôl eleni ar ddydd Sadwrn 6 Gorffennaf 1pm – 4pm.
Dyma ddigwyddiad gwych bob tro gydag adloniant, y cyfle i grwydro o gwmpas yr ardd a mwynhau’r awyrgylch.

Mae lluniaeth ar gael i’w brynu.
Mynediad £1 i oedolion, plant o dan 16 am ddim

Cynllun Gardd Cenedlaethol – dydd Sul 15 Medi 2019

Ymunwch â ni ar ddydd Sul 15 Medi ar gyfer ein hail ardd agored CGC 10.30am – 3.30pm. Mae adeg yma o’r flwyddyn yn un hudolus yn yr ardd wrth I ffrwythau ein gwaith galed ffynnu.

Codir ffi bach o £3.50 i oedolion ond mae plant o dan 16 am ddim. (Daw’r arian i elusennau’r CGC)

Ffair Nadolig – dydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm-3.30pm

Ceir ein ffair Nadolig llawn hwyl ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm – 3.30pm.
Gobeithio y bydd Siôn Corn yn ymuno â ni eto eleni i’ch helpu chi deimlo Nadoligaidd
ac efallai hyd yn oed prynu ambell anrheg Nadolig gynnar. Cewch prynu lluniaeth ar y diwrnod. Mynediad £1 i oedolion, plant o dan 16 am ddim.