Pethau i’ch Dyddiadur 2020

 

Oherwydd y cyfyngiadau presennol canslwyd y digwyddiad hwn.  Daw ein Sêl Planhigion flynyddol yn ôl ar ddydd Mercher 22 Ebrill hyd at ddydd Sadwrn 25 Ebrill, 10am tan 3pm bob dydd. Yn 2019 fe geisiom agor yn hwyr tan 7pm ar y nos Iau. Disgwyliwn wneud yr un peth yn 2020 a fe fyddwn yn cadarnhau’r trefniadau yn nes at yr amser.

Oherwydd y cyfyngiadau presennol canslwyd y digwyddiad hwn.  Daw ein Ffair Haf yn ôl yn 2020 ar ddydd Sadwrn 20 Mehefin 1pm – 4pm. Dyma ddigwyddiad gwych bob tro gydag adloniant, cyfle i grwydro’r ardd a mwynhau’r awyrgylch. Bydd lluniaeth ar werth. Codir tâl bach i oedolion, ond mae plant dan 16 am ddim.

Oherwydd y cyfyngiadau presennol canslwyd y digwyddiad hwn. Bydd yr ardd yn cymryd rhan unwaith eto ar yng Nghynllun Cenedlaethol Gerddi (NGS) ddydd Sul 13 Medi 10.30am – 3.30pm. Yn dilyn llwyddiant dyddiau agored NGS 2019, fe fydden ni’n agor eto yn 2020 ac mae mis Medi yn adeg hyfryd o’r flwyddyn yn ein gardd, gyda lliwiau bywiog y haf yn amlwg o hyd a’n llysiau a ffrwythau ar eu brig. Tâl mynediad i oedolion yw £3.50 ond mae plant o dan 16 am ddim. Mae arian mynediad yn mynd i elusennau’r NGS. Bydd llawer o gyfle i gael lluniaeth a phrynu ein cynnyrch. Bydd yr arian o hynny yn mynd yn uniongyrchol at helpu ein gwaith gydag oedolion bregus.

Bydd y Ffair Gaeaf yn dychwelyd ddydd Sadwrn 14 Tachwedd 1pm-3.30pm. Mae’r gaeaf yn amser hudolus yn yr ardd ac mae’r Ffair Gaeaf yn gyfle i ddathlu llwyddiannau’r flwyddyn a phrynu anrhegion tymhorol o waith llaw. Efallai byddwch hefyd yn gweld y dyn mawr a’r barf wen mewn coch!

Cewch dadlwytho’r daflen â dyddiau ein digwyddiadau 2020 yma: taflen wybodaeth Erlas 2020