Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau diddorol a gwerth chweil i bobl ag anableddau dysgu, anghenion iechyd meddwl, nam corfforol a nam. Yr ydym yn groesawgar, a caiff pawb eu trin â pharch cyfartal ac wedi diwallu eu hanghenion mewn modd sensitif. Rydym yn gweithio’n agos gydag unigolion a theuluoedd i gyrraedd nodau gwerth chweil: gwneud ffrindiau newydd, ennill hyder a sgiliau, yn dod yn annibynnol, a symud ymlaen i adeiladu dyfodol.

Bydd pawb yn cael: –

   • Cyfle ar gyfer hunan-fynegiant, cyflawni a gwella hunan ddelwedd.
   • Gardd o ansawdd a/neu brofiad dysgu sy’n pwysleisio hunan ddatblygiad a thwf.
   • Mynediad i gelf, crefft, astudiaethau amgylcheddol, garddwriaeth a sgiliau sylfaenol.

I’r rhai sy’n eu heisiau, a’r rhai a fydd yn elwa, ceir hefyd gyrsiau wedi’u hachredu mewn:-

   • Garddwriaeth
   • Sgiliau sylfaenol
   • Astudiaethau amgylcheddol

Mae’r ardd ar agor o 8.30 am i 4.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener. Mae hefyd yn agor ar benwythnosau yn achlysurol. Ceir 2 sesiwn ar wahân bob dydd a chinio canol dydd yw rhwng hanner dydd a 12.30 pm. Rydyn ni ar gau ar wyliau banc a rhwng y Nadolig a’r flwyddyn newydd.

Na ddarperir cludiant i ac o’r ardd.

Ni ddarperir prydau bwyd, er mae ‘na gegin ac ystafell gyffredin.

Ceir manylion pellach ar feini prawf mynediad, costau a llwybrau atgyfeirio oddi ar info@erlas.org neu ffoniwch ni ar +44 (0) 1978 265058

Mwy o wybodaeth ar gael yn ein taflen cyflwyno. Cliciwch yma i lawrlwytho copi

Croeso i bawb dod i weld yr ardd. Mae’n lle hyfryd ar gyfer ymweliad. Rydyn yn cynnig sesiynau blasu.