Fel Buddiolwr


Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth o weithgareddau diddorol a gwerth chweil i bobl ag anableddau dysgu, anghenion iechyd meddwl, nam corfforol a nam. Yr ydym yn groesawgar, a caiff pawb eu trin â pharch cyfartal ac wedi diwallu eu hanghenion mewn modd sensitif. Rydym yn gweithio’n agos gydag unigolion a theuluoedd i gyrraedd nodau gwerth chweil: gwneud ffrindiau newydd, ennill hyder a sgiliau, yn dod yn annibynnol, a symud ymlaen i adeiladu dyfodol.

Continue reading “Fel Buddiolwr”