Croeso i Wefan Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas


Mae ein Gwefan yn cael ei hailddatblygu ar hyn o bryd, byddwch yn amyneddgar gyda ni tra bod hyn ar y gweill.

Lleolir Gardd Furiog Fictoraidd Erlas yn Wrecsam gyda’r bwriad o hybu a diogelu iechyd pobl ag anabledd trwy ddarparu gweithgareddau ystyrlon trwy’r dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes gardd, yn caniatáu i unigolion ddatblygu eu gallu meddyliol a chorfforol, a thrwy hynny’n gwella ansawdd eu bywyd.

Wrth wneud hynny rydyn ni’n hybu cadwraeth, diogelu a gwella amgylchedd corfforol a naturiol Gardd Furiog Fictoraidd Erlas ar gyfer addysg a mwynhad y cyhoedd.

Croesawn ymwelwyr dydd Llun – dydd Gwener 10.00-15.00 i bryni planhigion a llysiau tymhorol. Yn ogystal, cynhelir nifer o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn.