Mae Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas yn ddiolchgar iawn i’r canlynol am eu cefnogaeth

2019:

Elusen Henry Smith

Ymddiriedolaeth Anabledd Wrecsam

Mars goodnessKNOWS

Sainsbury’s

2019:

Elusen Henry Smith

Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm

Adran Gwaith a Phensiynau

Cymdeithas Adeiladu’r Principality

P&A Group

Mind Gogledd Dwyrain Cymru

Grwpiau lleol amrywiol Sefydliad y Merched

Y Geidiau

Coleg Reaseheath

Coleg Cambria

Prifysgol Glyndŵr

2017:

Elusen Henry Smith

Cronfa Gynhwysiad Gymunedol Wrecsam

Cronfa Waddol Gymunedol Wrecsam

Cronfa Gyfamod y Lluoedd Arfog

2016:

Creu eich Lle ( a ariannir ar y cyd ag arian oddi wrth y Loteri Genedlaethol a Chynllun Cyfrifon Cwsg)

Cronfeydd Gofal Canolog y Trydydd Sector Anabledd Dysgu

Gwaddol Garfield Weston

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl (Lleol)

Cronfa Bag Plastig Asda

Cartrefi First Choice

2015:

Cronfa Deddf Eglwysi Cymru

Elusen Henry Smith

Amgylchedd Cymru

Sylvia ac Ian Coles

Cronfa Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm

Gwobrau Cymunedol Airbus

2014:

Gwaddol Lloyds TSB

Gofal Cymdeithasol i Oedolion (Grant)

Gwaddol Finnis Scott

Amgylchedd Cymru

Banc Lloyds pleidleisio ar lein

Grŵp Cynefin

Gwaddol Gymunedol yng Nghymru

Cyngor Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam

Cylch Mewnol Clwb Rotari Wrecsam

2013:

Ladbrokes

Gwaddol Garfield Weston

Gwaddol Banc Lloyds

Gwaddol Morgan

Gofal Cymdeithasol i Oedolion

2012:

Amgylchedd Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Gwaddol Bailey Thomas

Prosiect Syn a thia

Clwb Rotari Iâl

2011:

Cronfa Gymunedol Wrecsam

Ymddiriedolaeth Cod Post y Bobl

2010:

Cronfa Gweithgareddau a Chyfleusterau Cymunedol

Amgylchedd Cymru (Grant Rheolaeth)

Cyn 2010:

B & Q

Ymddiriedolaeth Elusennol Cymdeithas y Tirfeddianwyr

Ymddiriedolaeth Owens

Gwobrau i Bawb Cymru

Topps Tiles

Amgylchedd Cymru

Cronfa Ddatblygu Cefn Gwlad Cymru

Datblygwyr Wilson Bowden

Gwaddol Morgan

Cronfa Gymunedau a Chyfleusterau Wrecsam

Eglwys Fethodistaidd Maghull

Cysylltiadau Cymunedol BT

Banc Barclays

Cymdeithas y Tirfeddianwyr

Cronfa Gymunedol O2

Parth Rhyngrwyd Enuu

Cronfa’r Loteri Fawr Cyfle i Gael Gwynt

Scottish Power

Morton and Jones

Gwaddol Morgan

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cynllun Datblygu Cefn Gwlad Cymru

Iechyd Meddwl Cymru