Newyddion Gwych o Rodd Sefydliad Elusennol y Seiri Rhyddion, hefyd uchafbwyntiau ein diwrnod allan yn Fferm Forhall, Market Drayton

Clywodd GFFE yn gynnar mis Medi ein bod ni wedi dod yn ail yng Nghymru i elwa o Rodd o £15,000 i ddathlu 300 mlynedd ers sefydlu Cyfrinfa Fawr Unedig Lloegr.

Roedden ni wrth ein boddau i glywed y newyddion hwn, ac ar ddydd Iau 28 Medi ymwelodd Alan Powell a Nick Woodward o dalaith Gogledd Cymru y Seiri Rhyddion i gwrdd â’n myfyrwyr. Cawson nhw taith o gwmpas yr ardd a chlywon am ddatblygiadau hyd yn hyn. Roedd y ddau yn edmygu ein gwaith a dysgodd am ein cynlluniau i ddefnyddio’r rhodd i ddatblygu a diweddaru ein darpariaeth TG er mwyn i’n myfyrwyr dod yn fwy ymwybodol o ddefnyddio TG a deall sut y gall eu helpu i ddysgu pethau newydd. Bydden yn gosod rhwydwaith TG tu fewn i’n Tŷ Crwn newydd ei adnewyddu er mwyn i ymwelwyr gael mynediad cyfrifiadurol.

Dyma Ann a Mike (Cyfarwyddwr) yn derbyn tystysgrif ariannu oddi wrth Alan a Nick.

Gwibdaith Flynyddol i Fferm Fordhall, Market Drayton yn llwyddiant mawr.

Dydd Mercher diwethaf, 27 Medi, teithiodd grŵp o 32 o fyfyrwyr, gwirfoddolwyr a staff ar fws cyfforddus (diolch i Stafford’s Coaches am ddanfon bws mwy na’r un â 33 o seddi a achubwyd) i Fferm Organig Fordhall, fferm gymunedol gyntaf yn Lloegr.

Yno, fe gwrddon â Rachael, a ddangosodd y stafell gymunedol inni lle mwynhaom baned o de. Cawsom wedyn ein tywys o gwmpas yr ardd gymunedol (gydag Emily a Ray yn trio allan y si-so).

Yn teithio dros rhannau o’u fferm drawiadol, aethom i sbïo ar eu tŷ crwn a’r cuddfan adar. Dysgom am eu datblygu a sut achubwyd y fferm trwy gydnabyddiaeth manteision ffermio organig yn y 1940au gan Arthur Hollins a dycnwch y teulu yn ôl yn 2006 i godi £800,000.

Ar ôl cymaint o gerdded, gwrando a siarad, fe aethom yn ôl i’r caffi, lle mwynhaom ein brechdanau neu blasu bwyd cartref hyfryd. Roedd gan y siop ystod eang o fwyd organig a fedraf argymell eu selsig porc!

 

Damon yn mwynhau trio eu tractor hefyd!

Os hoffech chi dysgu mwy am Fferm Fordhall, cyfeiriad eu gwefan yw www.fordhallfarm.com.

 

You Might Also Like