Cefnogwch ni yn y Co-op

Os oes gennoch chi gerdyn ffyddlondeb y Co-op fedrwch chi cofrestru fel cefnogwr Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas a fe fydd yr elusen yn derbyn 1% o bopeth rydych chi’n gwario ar eitemau a gwasanaethau Co-op dethol oddi ar fusnesau Grŵp y Co-op gan gynnwys siopau bwyd a chartrefi angladdau.

Gwyliwch y fideo byr hwn i weld pa mor hawdd yw hi!

Wrth gwrs, oes nad oes gennoch gerdyn ffyddlondeb y Co-op – beth am gael un? Yn ogystal â’r 1% y fedrwch chi bod yn cyfrannu i’r gymuned, y fedrwch chi hefyd gael 5% o beth rydych chi’n gwario i mewn i’ch cyfrif Aelodaeth Co-op.

 

You Might Also Like