Croeso i Wefan Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas

Lleolir Gardd Furiog Fictoraidd Erlas yn Wrecsam gyda’r bwriad o hybu a diogelu iechyd pobl ag anabledd trwy ddarparu gweithgareddau ystyrlon trwy’r dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes gardd, yn caniatáu i unigolion ddatblygu eu gallu meddyliol a chorfforol, a thrwy hynny’n gwella ansawdd eu bywyd.

Wrth wneud hynny rydyn ni’n hybu cadwraeth, diogelu a gwella amgylchedd corfforol a naturiol Gardd Furiog Fictoraidd Erlas ar gyfer addysg a mwynhad y cyhoedd.

Croesawn ymwelwyr dydd Llun – dydd Gwener 11.00-15.00 i bryni planhigion a llysiau tymhorol. Yn ogystal, cynhelir nifer o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn.

Digwyddiadau sy’n dod:

Cynllun Gardd Cenedlaethol – dydd Sul 15 Medi 2019

Ymunwch â ni ar ddydd Sul 15 Medi ar gyfer ein hail ardd agored CGC 10.30am – 3.30pm. Mae adeg yma o’r flwyddyn yn un hudolus yn yr ardd wrth i ffrwythau ein gwaith galed ffynnu.

 

Codir ffi bach o £3.50 i oedolion ond mae plant o dan 16 am ddim. (Daw’r arian i elusennau’r CGC)

Ffair Nadolig – dydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm-3.30pm

Ceir ein ffair Nadolig llawn hwyl ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm – 3.30pm.

Gobeithio y bydd Siôn Corn yn ymuno â ni eto eleni i’ch helpu chi deimlo Nadoligaidd ac efallai hyd yn oed prynu ambell anrheg Nadolig gynnar.

Cewch prynu lluniaeth ar y diwrnod.

Mynediad £1 i oedolion, plant o dan 16 am ddim.

Digwyddiadau 2020

Cyhoeddir manylion digwyddiadau 2020 wrth
iddynt ddod ar gael.