2019

Cynllun Gardd Cenedlaethol – dydd Sul 15 Medi 2019

Ymunwch â ni ar ddydd Sul 15 Medi ar gyfer ein hail ardd agored CGC 10.30am – 3.30pm. Mae adeg yma o’r flwyddyn yn un hudolus yn yr ardd wrth I ffrwythau ein gwaith galed ffynnu.

Codir ffi bach o £3.50 i oedolion ond mae plant o dan 16 am ddim. (Daw’r arian i elusennau’r CGC)

Ffair Nadolig – dydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm-3.30pm

Ceir ein ffair Nadolig llawn hwyl ar ddydd Sadwrn 16 Tachwedd 1pm – 3.30pm.
Gobeithio y bydd Siôn Corn yn ymuno â ni eto eleni i’ch helpu chi deimlo Nadoligaidd
ac efallai hyd yn oed prynu ambell anrheg Nadolig gynnar. Cewch prynu lluniaeth ar y diwrnod. Mynediad £1 i oedolion, plant o dan 16 am ddim.

Pethau i’ch Dyddiadur 2020

Daw ein Sêl Planhigion flynyddol yn ôl ar ddydd Mercher 22 Ebrill hyd at ddydd Sadwrn 25 Ebrill, 10am tan 3pm bob dydd. Yn 2019 fe geisiom agor yn hwyr tan 7pm ar y nos Iau. Disgwyliwn wneud yr un peth yn 2020 a fe fyddwn yn cadarnhau’r trefniadau yn nes at yr amser.

Daw ein Ffair Haf yn ôl yn 2020 ar ddydd Sadwrn 27 Mehefin 1pm – 4pm. Dyma ddigwyddiad gwych bob tro gydag adloniant, cyfle i grwydro’r ardd a mwynhau’r awyrgylch. Bydd lluniaeth ar werth. Codir tâl bach i oedolion, ond mae plant dan 16 am ddim.