Dydd Sadwrn 18 Tachwedd 2017 Ffair Nadolig

Cynhelir ein Ffair Nadolig blynyddol yn yr Ardd Furiog ar ddydd Sadwrn 18 Tachwedd rhwng 1 a 3.30 y prynhawn.

Gwerthir ein heitemau crefft a wneir gan law yn ogystal â llysiau tymhorol a phlanhigion, tombola; raffl a stondin cacennau. Bydd clustogau Emma ar werth a’n calendr 2018. Bydd te a choffi ar gael yn y tŷ gwydr a bydd cyfle i grwydro’r ardd os mae’r tywydd yn ei ganiatáu. Bydd Geidiaid Johnstown yn gwerthu eu crefftiau eu hunain ac fe fydd gwin twym a phwnsh ffrwythau, peintio wynebau a llyfrau ail-law i bori trwyddynt. Mynediad yn £1 am oedolion gyda mynediad am ddim i blant.

Gobeithio eich gweld chi yno!

Dolen i’r poster