Croeso i Wefan Gardd Furiog Fictorianaidd Erlas


Lleolir Gardd Furiog Fictoraidd Erlas yn Wrecsam gyda’r bwriad o hybu a diogelu iechyd pobl ag anabledd trwy ddarparu gweithgareddau ystyrlon trwy’r dydd, addysg a phrofiad gwaith mewn amgylchedd busnes gardd, yn caniatáu i unigolion ddatblygu eu gallu meddyliol a chorfforol, a thrwy hynny’n gwella ansawdd eu bywyd.

Wrth wneud hynny rydyn ni’n hybu cadwraeth, diogelu a gwella amgylchedd corfforol a naturiol Gardd Furiog Fictoraidd Erlas ar gyfer addysg a mwynhad y cyhoedd.

Croesawn ymwelwyr dydd Llun – dydd Gwener 11.00-15.00 i bryni planhigion a llysiau tymhorol. Yn ogystal, cynhelir nifer o ddigwyddiadau trwy’r flwyddyn.

Digwyddiadau sy’n dod:

Nghynllun Cenedlaethol Gerddi – Sul 13 Medi 2020


Yn anffodus, oherwydd y cyfyngiadau presennol penderfynodd yr ymddiriedolwyr a’r staff ganslo’r digwyddiad hwn.

Bydd yr ardd yn cymryd rhan unwaith eto ar yng Nghynllun Cenedlaethol Gerddi (NGS) ddydd Sul 13 Medi 10.30am – 3.30pm. Yn dilyn llwyddiant dyddiau agored NGS 2019, fe fydden ni’n agor eto yn 2020 ac mae mis Medi yn adeg hyfryd o’r flwyddyn yn ein gardd, gyda lliwiau bywiog y haf yn amlwg o hyd a’n llysiau a ffrwythau ar eu brig. Tâl mynediad i oedolion yw £3.50 ond mae plant o dan 16 am ddim. Mae arian mynediad yn mynd i elusennau’r NGS. Bydd llawer o gyfle i gael lluniaeth a phrynu ein cynnyrch. Bydd yr arian o hynny yn mynd yn uniongyrchol at helpu ein gwaith gydag oedolion bregus.

Dolen i’n nodyn ar wefan y CGC/NGS yma: Cynllun Gerddi Cenedlaethol ERLAS

Cewch dadlwytho’r daflen â dyddiau ein digwyddiadau 2020 yma: taflen wybodaeth Erlas 2020